0) { redirectTo("?module=error&message=Bu email adresi zaten veritabanına kayıtlı!"); mysql_close($connection); return; } $query = "insert into members (adSoyad, universiteKurum, sehir, email, sifre, telefon, webpage, unvan, doktoraYeri, doktoraYili, kurumlar, alan, mscNo, konular, uye) values ('$adSoyad', '$universiteKurum', '$sehir', '$email', '$sifre', '$telefon', '$webpage', '$unvan', '$doktoraYeri', '$doktoraYili', '$kurumlar', '$alan', '$mscNo1', '$konular', '$uye')"; mysql_query($query); //setcookie("member", $email, 0); redirectTo("?module=registerOnay"); mysql_close($connection); } function registerUpdate($universiteKurum, $sehir, $sifre, $telefon, $webpage, $unvan, $doktoraYeri, $doktoraYili, $kurumlar, $alan, $mscNo1, $konular, $uye, $email) { $connection = connect(); $query = "update members set universiteKurum = '$universiteKurum', sehir = '$sehir', sifre = '$sifre', telefon = '$telefon', webpage = '$webpage', unvan = '$unvan', doktoraYeri = '$doktoraYeri', doktoraYili = '$doktoraYili', kurumlar = '$kurumlar', alan = '$alan', mscNo = '$mscNo1', konular = '$konular', uye = '$uye' where email = '$email'"; mysql_query($query); //setcookie("member", $email, 0); redirectTo("?module=registerUpdateOK"); mysql_close($connection); } function login($email, $sifre) { $connection = connect(); $query = "select * from members where email = '$email'"; $sql = mysql_query($query); $num = mysql_num_rows($sql); if ($num < 1) { redirectTo("?module=error&message=Bu email adresi veritabanında kayıtlı değil!"); mysql_close($connection); return; } $uye = mysql_fetch_array($sql); if ($uye["approved"] == 0) { redirectTo("?module=error&message=Üyeliğiniz henüz onaylanmamış!"); mysql_close($connection); return; } if ($uye["sifre"] != $_POST["sifre"]) { redirectTo("?module=error&message=Yanlış şifre girdiniz! Lütfen tekrar deneyin."); mysql_close($connection); return; } setcookie("member", $email, 0); redirectTo("?module=search"); } function insertIlan($alan, $kurum, $sehir, $basvuruYeri, $aciklama, $tarih, $pozisyon) { $connection = connect(); mysql_query("insert into ilanlar (alan, kurum, sehir, basvuruYeri, aciklama, sonTarih, pozisyon, memberEmail) values ('$alan', '$kurum', '$sehir', '$basvuruYeri', '$aciklama', '$tarih', '$pozisyon', '$_COOKIE[member]')"); redirectTo("?module=ilanOnay"); mysql_close($connection); } function updateIlan($id, $alan, $kurum, $sehir, $basvuruYeri, $aciklama, $tarih, $pozisyon) { $connection = connect(); mysql_query("update ilanlar set alan = '$alan', kurum = '$kurum', sehir = '$sehir', basvuruYeri = '$basvuruYeri', aciklama = '$aciklama', sonTarih = '$tarih', pozisyon = '$pozisyon' where ID = '$id'"); mysql_close($connection); ?>

İlan Güncellendi

 
Kayıtlı ilanınız başarıyla güncellenmiştir. İlanlarınıza geri dönmek için tıklayın.
Hiç kayıtlı/onaylanmış ilanınız yok.
Üniversite/Kurum Pozisyon Şehir Tarih
[">sil] ">
Üniversite/Kurum Pozisyon Şehir Tarih
">
">
Arama kriterlerinize göre hiçbir ilan bulunamadı.
Üniversite/Kurum Pozisyon Şehir Tarih
">
">
Arama kriterlerinize göre hiçbir ilan bulunamadı.
Üniversite/Kurum Pozisyon Şehir Tarih
">
error; $myArr=array("Ad Soyad:", "Üniversite/Kurum:", "Şehir:", "Email:", "Telefon:", "Web Sayfası:", "Ünvan:", "Doktora Yeri:", "Doktora Yılı:", "Çalıştığı Kurumlar:", "Alan:", "MSC numaraları:", "Araştırma Konuları:", "TMD Üyesi:"); $excel->writeLine($myArr); if ($uye["uye"] == 1) { $tmd = "Evet"; } else { $tmd = "Hayır"; } $myArr=array($uye["adSoyad"], $uye["universiteKurum"], $uye["sehir"], $uye["email"], $uye["telefon"], $uye["webpage"], $uye["unvan"], $uye["doktoraYeri"], $uye["doktoraYili"], $uye["kurumlar"], $uye["alan"], $uye["mscNo"], $uye["konular"], $tmd); $excel->writeLine($myArr); $excel->close(); header('Content-Description: File Transfer'); header('Content-Type: application/vnd.ms-excel'); header('Content-Disposition: attachment; filename='.basename($file)); header('Content-Transfer-Encoding: binary'); header('Expires: 0'); header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0'); header('Pragma: public'); header('Content-Length: ' . filesize($file)); ob_clean(); flush(); readfile($file); ?> "> TMD Matematik İş İlanları ve Duyuruları